Vacatures

VLINDER

VERTEGENWOORDIGER

Voor contact met het bestuur van de sporthal zoeken we een contactpersoon (v/m/x).

Om het gebouw waar we spelen bruikbaar te houden, moeten er regelmatig dingen gebeuren.
Dit worden geregeld door Stichting VierVlakVlinder waarvan het bestuur eenmaal per maand bijeenkomt. Van iedere deelnemende Club (Kantjils, Invicta, Scylla en Impuls – de zgn KISI-clubs) zit één contactpersoon in dat bestuur – plus een extern betaalde coördinator. Maar op dit moment hebben de Kantjils geen vertegenwoordiger. Het bestuur verdeelt deze taken onder elkaar:

 • Kantine: Inkoop, schoonmaak en bardiensten regelen
 • Zaalhuur: Toewijzen van speeltijd aan de diverse sportclubs die daar om vragen
 • Schoonmaak: Zorgen dat de vloeren van de zalen stroef zijn; toiletten schoonhouden
 • Onderhoud: Reparaties inventariseren en laten doen
 • Overleg: Met gemeente, Pantarijn etc
 • Financiën: Innen van de huur; betalen van de kosten.

De contactpersoon onderhoudt het contact tussen het bestuur van de Kantjils en het bestuur van de Stichting.

KANTJILS

COMMUNICATORS (meer dan één)

Zorgen dat iedereen weet wat er speelt, taken:

 • Naamsbekendheid van de Kantjils bevorderen
 • Ledenwerving in het algemeen 
 • Competitieverslagen in Stad Wageningen zetten (1 uur per week op 12 zondagen)
 • Aankondiging van evenementen
 • Contact met webmaster

FEESTBEESTEN (meer dan één)

 • Feest organiseren
 • Toernooitjes regelen
 • KALA’s organiseren (KALA: Kantjils Actieve Leden Avond)

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR

 • Zorgen dan alle bovengenoemde functies vervuld worden

Reacties bij bestuur via badminton@kantjls.nl