Competitie jeugd

We hebben in 2023-24 vier jeugdcompetitieteams

Teams

Categorie BAfd 3J1Luuk, Jan, Detmar, Dajo  en Boudewijn
Categorie CAfd 6J2Arjen, Thijs, Yasper, Anne en Xujin
Categorie DAfd 6J3Gerwin, Sem, Rashi en Dechen
Categorie GoudAfd 6J4Brent, Felix, Aran, Baran, en Aveed

Uitslagen en standen

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/clubteams.aspx?id=653EC1E8-E789-482B-BF1E-F2103115B8E2&cid=89

Competitie in fasen

In Fase 1 wordt een halve competitie gespeeld met maximaal 7 teams per afdeling. Ieder team speelt eenmaal tegen elk ander team in de afdeling. Dit is hetzij een thuiswedstrijd, hetzij een uitwedstrijd. Aan het eind van Fase 1 wordt per afdeling de ranglijst opgemaakt conform Hoofdstuk III van het Competitiereglement. De eindranglijsten van fase 1 zijn bepalend voor de indeling van de teams in fase 2.

In Fase 2 wordt een hele competitie gespeeld. De teams spelen tweemaal tegen elkaar, eenmaal uit en eenmaal thuis. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken om tot een voldoende aantal wedstrijden per team te komen. Aan het eind van Fase 2 worden de eindranglijsten opgemaakt conform Hoofdstuk III van het Competitiereglement.

In Fase 2 wordt onderscheid gemaakt in A-afdelingen (Fase 2A) en B-afdelingen (Fase 2B). In de A-afdelingen worden de teams ingedeeld van het bovenste deel op de eindranglijsten van Fase 1, de B-afdelingen bestaan uit de overige teams op de eindranglijsten van Fase 1. In elke leeftijdscategorie is het aantal A-afdelingen kleiner of gelijk aan het aantal B-afdelingen, tenzij in een leeftijdscategorie het aantal teams te klein is voor meerdere afdelingen. Het aantal A- en B-afdelingen per leeftijdscategorie is mede afhankelijk van de indelingsmogelijkheden door speelsleutels en in een uiterste geval reisafstanden.

In fase 2B bestaat de mogelijkheid om extra teams te laten instromen. Deze mogelijkheid is gecreëerd voor clubs die hun teams uitsluitend in het voorjaar jeugdcompetitie kunnen of willen laten spelen. Ook voor clubs die wél deelnemen aan Fase 1 bestaat de mogelijkheid om extra teams in te schrijven voor Fase 2B van de jeugdcompetitie.

Per leeftijdscategorie kwalificeren de afdelingskampioenen in Fase 2A zich voor de Regionale Kampioenschappen voor Jeugd Competitieteams (RKJC). De RKJC zullen worden gehouden in alle leeftijdscategorieën van de Jeugdcompetitie met meer dan 1 A-afdeling. De regiokampioenen van de gemengde jeugdcompetitie in de leeftijdscategorieën U19, U17, U15, U13 en U11 gaan door naar de Nationale Kampioenschappen voor Competitieteams (NKC). In leeftijdscategorieën met maar 1 A-afdeling in de gemengde jeugdcompetitie kwalificeert de nummer 1 van de eindranglijst van Fase 2 zich rechtstreeks voor de NKC.

Badminton-Nederland-300x214