De vertrouwenscontactpersoon

Meldingen grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, machtsmisbruik

Sporten is gezond en geeft plezier. Het is uitdagingen aangaan. De drive om te winnen, om grenzen te verleggen. Of gewoon trots te zijn en te genieten van je eigen prestaties. Je gaat assisteren, wordt trainer of coach. Je hoort bij een club en maakt er vrienden.

Badmintonclub de Kantjils wil een vereniging zijn met een veilig en vertrouwd sportklimaat waar iedereen zich thuis voelt. Pesten, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en machtsmisbruik horen daar niet bij.

Ervaar je ongewenst gedrag of denk je dat iemand anders slachtoffer is, dan kan je hiervan melding doe. Dit kan je doen als lid van de vereniging maar ook ouders, vrijwilligers of bezoekers kunnen een melding doen. Het indienen van een melding doe je bij de vertrouwenscontactpersoon.

Basav Nagaraj  is de vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging. Hij is regelmatig aanwezig op de speelavonden.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

 • Luisteren naar de klacht of het probleem;
 • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
 • In samenspraak met de klager bepalen welke stappen ondernomen moeten/kunnen worden;
 • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
 • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

Hoe gaat het in zijn werk:

 1. Een probleem of klacht kan worden gemeld bij de VCP, bij voorkeur via email naar basav.nagaraj@kantjils.nl maar je mag hem ook aanspreken (hij is regelmatig aanwezig in de zaal).
 2. Je krijgt binnen 7 dagen bericht. Er word een gesprek ingepland.
 3. Tijdens een gesprek zal de situatie besproken worden. Dit is een vertrouwelijk gesprek.
 4. Als alles duidelijk is, wordt een stappenplan gemaakt. Hierin staat welke acties ondernomen gaan worden en door wie. Ook staat er in wanneer we evalueren.
 5. Twee bestuursleden worden geïnformeerd over de melding. Informatie over de melding blijft vertrouwelijk en wordt alleen in overleg met de melder gedeeld met anderen. Op jouw verzoek kan de melding ook anoniem met de bestuursleden besproken worden.

De vereniging is in sommige gevallen verplicht om de anonimiteit op te heffen. Het gaat dan b.v. om een melding van juridisch strafbare feiten.

Het is mogelijk dat een melding niet met de betrokken personen binnen de vereniging opgelost kan worden. In die gevallen kan worden doorverwezen worden naar bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, Centrum Veilige Sport, het meldpunt seksuele intimidatie en/of de politie.

BC de Kantjils volgt de richtlijnen van Centrum Veilige Sport Nederland, een initiatief van NOC*NSF.

Wij hanteren de gedragsregels Sociaal veilig sportklimaat ’NOC*NSF’.

Tevens maakt BC de Kantjils gebruik van de drie Vertrouwenscontactpersonen (VCP), ten behoeve van Wageningse (sport)verenigingen, culturele organisaties en stichtingen, die zijn verbonden met het Vrijwilligers Centrum Wageningen.

Wij zijn (v.l.n.r.) Machteld Speets, Jan van Neerbos en Machteld Vos de Wael.

Wij ondersteunen je bij het zetten van stappen op weg naar een oplossing. Wij hebben relevante kennis/ervaring opgebouwd en een specifieke training voor deze functie gevolgd via NOC*NSF en het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen.

Bij ons kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag of bepaalde zaken die je in vertrouwen wil delen om hiervoor tot een oplossing te kunnen komen. Dit kan gaan om:

 • Ongewenst (seksueel) gedrag;
 • Pesten en gepest worden, discriminatie;
 • Het gevoel hebben dat je om een bepaalde reden er niet bij hoort;
 • Grensoverschrijdend gedrag: iemand doet iets wat jij onprettig vindt;
 • Andere zaken die je wil delen waarmee je niet bij anderen terecht kan.

Let op: We zijn er ook voor je als even wilt sparren over vermoedens van grensoverschrijdend gedrag of bij een “niet-pluis-gevoel”. Belangrijkste is zo snel mogelijk iets aankaarten voor het escaleert.

Als vertrouwenscontactpersonen maken we een afspraak op neutraal terrein bijvoorbeeld in de bibliotheek. Wij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om het probleem aan te pakken. We begeleiden hierna het proces waarin je zelf actie onderneemt.

Het gesprek is vertrouwelijk. Je belt hiervoor naar: 06-83265736 of stuur een mail naar: vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl