De vertrouwenscontactpersoon

Meldingen grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, machtsmisbruik

Sporten is gezond en geeft plezier. Het is uitdagingen aangaan. De drive om te winnen, om grenzen te verleggen. Of gewoon trots te zijn en te genieten van je eigen prestaties. Je gaat assisteren, wordt trainer of coach. Je hoort bij een club en maakt er vrienden.

Badmintonclub de Kantjils wil een vereniging zijn met een veilig en vertrouwd sportklimaat waar iedereen zich thuis voelt. Pesten, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en machtsmisbruik horen daar niet bij.

Ervaar je ongewenst gedrag of denk je dat iemand anders slachtoffer is, dan kan je hiervan melding doe. Dit kan je doen als lid van de vereniging maar ook ouders, vrijwilligers of bezoekers kunnen een melding doen. Het indienen van een melding doe je bij de vertrouwenscontactpersoon.

Basav Nagaraj  is de vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging. Hij is regelmatig aanwezig op de speelavonden.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

  • Luisteren naar de klacht of het probleem;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  • In samenspraak met de klager bepalen welke stappen ondernomen moeten/kunnen worden;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

Hoe gaat het in zijn werk:

  1. Een probleem of klacht kan worden gemeld bij de VCP, bij voorkeur via email naar basav.nagaraj@kantjils.nl maar je mag hem ook aanspreken (hij is regelmatig aanwezig in de zaal).
  2. Je krijgt binnen 7 dagen bericht. Er word een gesprek ingepland.
  3. Tijdens een gesprek zal de situatie besproken worden. Dit is een vertrouwelijk gesprek.
  4. Als alles duidelijk is, wordt een stappenplan gemaakt. Hierin staat welke acties ondernomen gaan worden en door wie. Ook staat er in wanneer we evalueren.
  5. Twee bestuursleden worden geïnformeerd over de melding. Informatie over de melding blijft vertrouwelijk en wordt alleen in overleg met de melder gedeeld met anderen. Op jouw verzoek kan de melding ook anoniem met de bestuursleden besproken worden.

De vereniging is in sommige gevallen verplicht om de anonimiteit op te heffen. Het gaat dan b.v. om een melding van juridisch strafbare feiten.

Het is mogelijk dat een melding niet met de betrokken personen binnen de vereniging opgelost kan worden. In die gevallen kan worden doorverwezen worden naar bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, Centrum Veilige Sport, het meldpunt seksuele intimidatie en/of de politie.

BC de Kantjils volgt de richtlijnen van Centrum Veilige Sport Nederland, een initiatief van NOC*NSF.

Wij hanteren de gedragsregels Sociaal veilig sportklimaat ’NOC*NSF’.