Contributie

Bij badmintonclub de Kantjils werken we met een basiscontributie, met aanvullende toeslagen wanneer je competitie speelt of (extra)training krijgt. De basiscontributie bedraagt € 210,- Dit is gelijk voor Jeugd en senioren leden.

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Toeslagen op de contributie

  • Seniorleden die meespelen in de competitie, betalen een toeslag van € 60,-.
  • Seniorencompetitiespelers die in de competitie met veren shuttles spelen, betalen tevens een veren shuttlebijdrage van € 30,-.
  • De toeslag voor alleen Senioren competitie training (zonder competitie spelen) en voor de gevorderden training is € 40,-.

BC de Kantjils hanteert een jaarlidmaatschap dat jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd. Bij inschrijving wordt eenmalig € 15,– administratiekosten in rekening gebracht.

Voor contributie inning worden gebruikgemaakt van automatische incasso.  De basiscontributie wordt in 4 gelijke delen geïncasseerd. De toeslagen voor trainings-, competitie- en verenshuttles evenals eenmalig inschrijfgeld voor nieuwe leden, worden volledig in de 1termijn geïnd. Facturen voor de aanschaf van een shirt en/of koker(s) verenshuttles worden bij de eerstvolgende incasso ronde volledig geïncasseerd.

Bij aanvang van het jaar ontvangt u per email een betaaloverzicht met aankondiging van de incassomomenten en incassobedragen voor het seizoen.

Bij aanmelding tijdens een lopend kwartaal is een evenredig deel van de contributie verschuldigd.