Contributie

De contributie wordt berekend vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschap. Word je in de loop van het seizoen lid, dan loopt je lidmaatschap voor het resterende deel van dat seizoen en betaal je contributie naar rato. De hoogte van de contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Vanaf Februari 2018 bedraagt de basiscontributie € 200,- (senioren en jeugd). De contributie dient betaald te worden aan het begin van ieder nieuw seizoen. Je ontvangt hierover een e-mail na je inschrijving.

Korting op de contributie

Voor senioren en ouders van jeugdleden is het mogelijk om de contributie te verlagen door het verrichten van vrijwilligerswerk voor (het beheer van) de sportaccommodatie. Denk hierbij aan schoonmaakwerk, toezicht houden en bardienst draaien. Oudere jeugdleden mogen – in overleg – ook zelf vrijwilligerswerk doen. Meer informatie over vrijwilligerswerk is te krijgen bij de vrijwilligerscoördinatoren en het bestuur.

Toeslagen op de contributie

Seniorleden die op dinsdagavond competitietraining volgen en/of meespelen in de competitie, betalen vanaf februari 2018 een toeslag van € 50,-. Competitiespelers in de 1e en 2e klasse betalen tevens een bijdrage van € 30,- voor het spelen met veren shuttles. Voor jeugdleden gelden deze toeslagen niet.
De toeslag voor de reserve competitie training is € 40,- en de toeslag voor de gevorderden training is € 20,-. Beiden trainingen worden op de dinsdag gehouden.