Contributie en Mee doen

De contributie wordt berekend vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschap. Word je in de loop van het seizoen lid, dan loopt je lidmaatschap voor het resterende deel van dat seizoen en betaal je contributie naar rato. De hoogte van de contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De basiscontributie bedraagt € 200,- (senioren en jeugd). De contributie dient betaald te worden aan het begin van ieder nieuw seizoen. Je ontvangt hierover een e-mail na je inschrijving.

Toeslagen op de contributie

Seniorleden die op dinsdagavond competitietraining volgen en/of meespelen in de competitie, betalen een toeslag van € 50,-. Competitiespelers betalen tevens een bijdrage van € 30,- voor het spelen met veren shuttles, indien van toepassing. Voor jeugdleden gelden deze toeslagen niet.
De toeslag voor de competitie training en voor de gevorderden training is € 30,-. Beide trainingen worden op de dinsdag gehouden.

Mee doen: werkzaamheden in de vereniging

Als je lid bent, kun je meepraten in de:

  • Recreantencommissie (RC): hier worden de zaken geregeld die op de donderdagavond spelen, bijvoorbeeld het opvangen van nieuwe leden en het helpen organiseren van kerst- en paastoernooien (dat zijn onze gezellige recreantentoernooien)
  • Jeugdcommissie (JC): ook voor de jeugd worden toernooitjes en feestjes georganiseerd (bijvoorbeeld met Sinterklaas)
  • Technische commissie (TC): hier wordt de competitiedeelname geregeld en over trainingen gepraat; ook de toernooien (KORT: Kantjils Open Recreanten Toernooi) en de clubkampioenschappen behoren tot de taken

En er zijn werkzaamheden te doen als webmaster, ledenadministrateur, feestcommissielid, assistent-trainer, ledenwerver, journalist, fotograaf, vrijwilligersmanager etc. etc.