Badminton Nederland: Nieuwe maatregelen tegen verspreiding Coronavirus

Gisteren heeft het kabinet op aanraden van de deskundigen weer een aantal extra maatregelen genomen. Het beeld wordt helaas steeds duidelijker. Net als andere sectoren wordt ook de sportsector hard geraakt door het coronavirus en de maatregelen die landelijk getroffen worden.

Crisismanagement

NOC*NSF heeft een crisismanagementstructuur ingericht om snel adequaat beslissingen te kunnen nemen op zowel topsport- als sportparticipatievraagstukken.

Vragen en antwoorden

De zeer ernstige Coronasituatie zorgt ongetwijfeld voor veel vragen bij jullie. Vaak vragen waar niet altijd direct een antwoord op is. NOC*NSF brengt binnen 24 uur FAQ in de lucht die betrekking hebben op de gevolgen van de ontstane situatie. Heb je als vereniging niet-sportspecifieke vragen hierover dan kun je deze mailen aan sportsupport@nocnsf.nl. Andere vragen kun je sturen naar info@badminton.nl.


Het is de verwachting dat de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) spoedig relevante (juridische) informatie & FAQ op hun site plaatst voor werkgevers in de sport: https://www.sportwerkgever.nl/.


Informatie en contact

In het themadossier online www.nocnsf.nl/coronavirus-en-sport staat de laatste actuele info. Op deze pagina’s is nu ook opgenomen dat alle maatregelen niet meer t/m 31 maart van kracht zijn, maar conform de termijn die het kabinet ook gebruikt tot en met 6 april.

Met vriendelijke groet,
Barbara Mura

Directeur Badminton Nederland