Vlinder minstens t/m 18 mei 2021 gesloten

Beste gebruikers van het sportcomplex De Vlinder,

Mark Rutte heeft in een toespraak aangegeven dat er strengere maatregelen nodig zijn ter bestrijding van het coronavirus.

Nederland gaat in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken.

Sporten in een binnenruimte is daarom voorlopig niet toegestaan.

Dit betekent dat de Vlinder t/m 18 mei 2021 gesloten zal zijn.

Badminton Bond: Badminton doen we samen!

Net als de rest van Nederland maakt de badmintonwereld een moeilijke periode door. Door het pakket aan maatregelen van de overheid kunnen we nu niet badmintonnen in de zaal en missen we natuurlijk onze badmintonvrienden. Ondanks alle negatieve aspecten willen we met een open en positieve blik vooruit blijven kijken en verenigingen handvatten geven om deze pittige periode goed door te komen.

Alternatief
Door de verlenging van de lockdown hebben we deze week helaas besloten om alle lopende competities per direct te beëindigen. Daarnaast betekent dit ook dat er dit seizoen geen (regionale) competities meer worden opgestart. Momenteel hebben we geen zicht op wanneer er versoepelingen plaatsvinden maar we willen alternatieve wedstrijdvormen aanbieden, bijvoorbeeld toernooien, indien de situatie dit natuurlijk toestaat. Uitgangspunten daarbij zijn in ieder geval dat het aanbod makkelijk uit te voeren is voor verenigingen en dat er geen deelnamekosten zijn.

Samen
Badminton is een zeer sociale sport en dat blijkt ook uit de geluiden die we ontvangen vanuit het land: ‘We missen onze badmintonvrienden en het spelletje.’ Op sociale media zien we veel verenigingen leuke online activiteiten organiseren zoals een pubquiz, borrel of bingo. Hartstikke mooi en zo blijf je als vereniging in verbinding met jouw leden.

‘Verbondenheid’ is het toverwoord in deze periode, maar dit valt of staat met de bereidheid van vrijwilligers om iets te organiseren. Uiteraard is het niet alleen belangrijk om de vrijwilligers actief te benaderen, maar ook juist de leden die de afgelopen maanden niet in de sporthal zijn geweest om welke reden dan ook. Maar hoe blijf je nou goed verbonden met de leden?

Om deze vraag te beantwoorden communiceren we de komende weken tips and tricks om in verbinding te blijven met jouw leden. Heb jij als vereniging zelf een goede manier om met jouw leden in contact te blijven of heb je leuke ideeën? Laat het ons dan weten! Dan kunnen we dit delen met de rest van badmintonnend Nederland en elkaar inspireren. Zo houden we onze badmintoncommunity sterk!

Badminton Nederland

Maatregelen om 2 weken verlengd

Op 3 november heeft de Overheid ter bestrijding van het coronavirus tijdelijke verzwaring van de ‘gedeeltelijke lockdown’ afgekondigd.

Het bestuur vindt de gezondheid van alle Kantjil-leden heel belangrijk en willen geen risico nemen en  blijft onderstaand voorlopig nog 2 weken langer instant:

  1. Senioren: het vrijspelen op de donderdag- en de training van de senioren op de dinsdagavond is definitief stopgezet. De Bondscompetitie ligt nog steeds stil.
  1. De jeugd t/m 17 jaar kunnen op de dinsdag en vrijdag gewoon blijven trainen. De jeugd mag blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil. Bij binnenkomst kun je op de banken in de Plaza je sportschoenen wisselen met de buitenschoenen en neem alle spullen mee de zaal in. Buiten schoenen kunnen buiten de zaal in een rij gezet worden, zodat de looproute niet in gevaar komt. Advies: jongeren vanaf 13 jaar dienen bij binnenkomst van de sporthal een mondkapje te dragen
  1. Alle douches en kleedkamers blijven gesloten.
  1. Het clubhuis blijft gesloten.

De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdag 3 november 22.00 uur. Over 2 weken beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is.

Wanneer er wijzigingen zijn, zullen we iedereen zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Geen badminton voor senioren, wel voor jeugd, duur 2 tot 4 weken

Sportieve en geduldige Kantjil-leden,

Op 13 oktober heeft de Overheid ter bestrijding van het coronavirus harde maatregelen in de vorm van een ‘gedeeltelijke lockdown’ genomen.

Helaas heeft dat ook een grote impact op onze sport, wij kunnen in onze sport niet de 1,5 m toepassen, dat is onmogelijk.


Dat is de reden dat de senioren op de donderdag- en de training van de senioren op de dinsdagavond geheel komen te vervallen.

Over 2 weken zal een evaluatie plaatsvinden, maar voorlopig gaan we uit van 4 weken niet spelen.

Competitie
De Bondscompetitie ligt voor vier weken stil. Dit betekent dat er in ieder geval twee volledige speelrondes moeten worden ingehaald.

De jeugd t/m 17 jaar kan na de herfstvakantie op de dinsdag en vrijdag gewoon weer komen trainen.

De jeugd mag blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil.

Marja heeft het merendeel van de jeugd al geïnformeerd.

Onderstaande maatregel is afkomstig van Stichting VVV (zie bijgaande protocol) waar wij ons aan moeten houden

Met ingang van 14 oktober 22:00 uur zijn alle kleedkamers voor tenminste 4 weken gesloten. Bij binnenkomst kun je op de banken in de Plaza je sportschoenen wisselen met de buitenschoenen en neem alle spullen mee de zaal in. Buiten schoenen kunnen buiten de zaal in een rij gezet worden, zodat de looproute niet in gevaar komt.

Het clubhuis is ook voor 4 weken gesloten.

De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur en in de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is.

Wanneer er wijzigingen zijn, zullen we iedereen zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Het protocol van Stichting Viervlak Vlinder Versie 4.0 – 14 oktober 2020 is hierbij bijgesloten.

Iedereen veel sterkte, let op de gezondheid en houd rekening met elkaar!


Namens het bestuur


Hier vindt je het protocol voor het gebruik van het sportcomplex De Vlinder.

Strengere maatregelen sportcomplex de Vlinder

De Stichting VierVlakVlinder heeft onderstaand bericht verstuurd:

Beste Huurders, 

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal begrepen hebben naar aanleiding van de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge, zijn er strengere maatregelen afgekondigd om het coronavirus onder controle te houden.

Voor sportcomplex de Vlinder betekent dit dat er de komende 3 weken, in elk geval t/m 20 oktober, GEEN publiek in de sporthallen aanwezig mag zijn. Helaas kunnen we ook niet toestaan dat eventueel toch meegekomen mensen zich in de Plaza ophouden. Na het sporten wordt u ook geacht snel de Vlinder weer te verlaten en u niet onnodig lang op te houden in de Plaza.

Het clubhuis zal de komende 3 weken ook gesloten blijven. 

Belangrijk om op te merken is dat de benodigde rijdende ouders bij uit wedstrijden van jeugdteams NIET als publiek worden gezien, maar dat zij onderdeel zijn van de teambegeleiding. Zij moeten zich uiteraard registreren en mogen gewoon mee de zaal in (let er aub wel op dat de schoenen uitgaan of maak gebruik van beschermhoesjes). De tribunes blijven de komende 3 weken gesloten.

Wij volgen in dit geval het advies van allerlei sportbonden. Zie hieronder een alinea uit het beleid van de NEVOBO:

2) Kinderen naar training of wedstrijd brengen
Voor ouders die hun kinderen (tot en met 17 jaar) naar wedstrijden of trainingen brengen, gelden vanaf dinsdag 18.00 uur ook aangescherpte regels. Bij een training en een thuiswedstrijd wordt een ouder gezien als toeschouwer. De ouder mag dan niet blijven kijken. Bij een uitwedstrijd geldt de benodigde rijdende ouder niet als publiek, maar is die onderdeel van de teambegeleiding. Er mag dan gekeken worden naar de wedstrijd. LET OP: Clubs kunnen afwijken van deze richtlijn, houd de website van de thuisspelende vereniging in de gaten. Beperk het aantal rijdende ouders tot een minimum.   

3) Het is gebleken dat op de donderdagavond de regels bij het binnen komen van de sportzaal niet in acht genomen worden.

Het is zo dat vereniging Scylla en Impuls de sporthal op de donderdag huren tot 20:00 uur. Dat wil zeggen dat zij om 5 min voor 20:00 uur starten met het opruimen en om 20:00 uur de zaal uit moeten zijn. Zie onderdeel Sporten in het protocol sportcomplex De Vlinder.

Echter huren wij de hal vanaf 20:00 uur en mogen dan ook niet eerder dan 20:00 uur de zaal in.

Helaas gebeurd het de laatste 2 weken dat wij als fanatieke sporters ruim voor 20:00 uur in de zaal aanwezig zijn en het sporten van Scylla en Impuls verstoren.

Dat mag niet gebeuren, wij mogen de zaal pas om 20:00 uur betreden. Als een zaaldeel al leeg is dan kunnen we daar al vast onze banen opzetten, maar wachten met de andere zaaldelen tot 20:00 uur.

Vanaf 19:50 uur kan er omgekleed worden en het wachten kan in de Plaza of het gedeelte tussen kleedkamer en zaal, met dien verstande dat men niet voor de deuren gaat staan.

Laat zien dat wij die discipline kunnen opbrengen, het is in dit geval ook in het kader van corona veiligheid het beste om besmetting te voorkomen.

Extra verzoek aan onze zaalopbouwers en helpers, probeer bovenstaande in acht te nemen.

En het vriendelijke verzoek aan diegene die de hal iets na 20:00 uur binnen komen en gaan staan of zitten te wachten om hun label snel op te hangen, willen jullie eerst meehelpen om de velden op te zetten en daarna je label ophangen. Als iedereen meehelpt dan kunnen we de velden binnen 2 a 3 minuten opgezet hebben.

Het bestuur rekent op jullie medewerking en begrip, alvast hartelijk dank!